Praktijk

Tegenwoordig mag:

* Iedereen rijles nemen vanaf 16.5 jaar.
* Praktijk examen inplannen vanaf je 17e verjaardag.

Na het behalen van het rijbewijs, dient men onder begeleiding te rijden van een persoon van minimaal 27 jaar oud en minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.
Het is aan te raden de coachpassen tijdig tijdens de rijopleiding aan te vragen.

Een coach:examen_plaatje

* Moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B)
* Moet minimaal 27 jaar oud zijn
* Mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
* Mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
* Mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR
* Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden
* Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet.
Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.